About Me

My photo

Follow her as she prepares and partakes the "bread for the stomach" in http://beforesixdiet.blogspot.com/ . And while you are full at it, she offers you the "bread for the soul" in her travels by foot and by thoughts in http://footandfire.blogspot.com/ Happy Reading!

Total Pageviews

Wednesday, May 22, 2013

Stop over in Taytay, Palawan: A visit to Kutang Santa Isabel

Welcome to Taytay, Hollywood Style. We stopped by Taytay, Palawan and tasted the post-fiesta hospitability of our host family. We were treated with lots of seafoods and buko juice with shredded meat.
***


A placid lake or arm of the sea just outside the window of the attic of our host family.
***


KUTANG SANTA ISABEL. Unang Ipinatayo na yari sa kahoy ng mga misyonaryong rekoleto 1667 himpilan ng kampanyang pangkapayapaan ng mga Kastila sa Paragua (Palawan). Sa pagsusumikap ni Gob. Fernando Manuel de Bustillo muling ipinatayo na yari sa bato at may apat na tanggulan na nagpaparangal kina Santo Toribio, San Miguel, San Juan at Santa Isabel noong unang sangkapat ng 1800. Pinangisawaan ni Don Fernando Velez de Arce at natapos noong kalagitnaan ng dantaon ding iyon. Ang kutang ito ay nagsilbing matibay na muog na nagmamatyag sa mga sasakyang pandagat na pangkalakal at sumasalakay na mga tulisang dagat.

***An old old find jar.
***


The Fort
***A canon displayed just outside the fort.
***The entrance to the Fuerza de Sta Isabel
***


The baywalk along the fort.
***


The great great wall can't be pushed 
and the early morning Taytay breeze was swaying my hair
***


Trying out the canon.
***A remarkable garden trellis.
***